Svenska språknämnden bytte namn till Språkrådet den 1 juli 2006

Besök vår nya webbplats!
En ny webbplats ligger ute sedan 16 januari 2007. D
u når oss på http://www.språkrådet.se/ eller http://www.sprakradet.se/. Gå dit genom att klicka på denna länk: sprakradet.se.

Den språkmyndighet rådet är en del av, Institutet för språk och folkminnen, har samtidigt fått en ny, myndighetsgemensam webbplats
:
sofi.se.

Språknämnden blev Språkrådet 1 juli!

Språknämnden har fått vidgade uppgifter och bildar den nya organisationen Språkrådet tillsammans med Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen från Regeringskansliet. Rådet är tillsammans med Sofi (Språk- och folkminnesinstitutet) en del av den ombildade språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Adresser och telefonnummer är desamma som för Språknämnden (se sidfoten). Webbadressen är sprakradet.se eller språkrådet.se.