Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur skriver man datum med siffror?
svar
Allra tydligast är det förstås att skriva ut månadens namn med bokstäver: (den) 20 maj 2003.

Vill man datera med bara siffror är det tydligast med: 20/5 2003.

Skrivsättet 20.5.2003 är mycket utbrett i andra europeiska länder men används också i Sverige.

Skrivsättet 2003-05-20 är anbefallt som internationell standard men används nästan bara i Sverige. Det kan användas vid datering av dokument, i brevhuvuden o.l., men i löpande text är det olämpligt. Det kallas baklängesdatum, eftersom det skrivs i omvänd ordning till hur man brukar ange datum.

För att undvika att siffror för dag och år blandas samman, bör man oavsett vilket system som används helst inte förkorta årtalet. Skrivsätt som 10.11.12 eller 12-11-10 är flertydiga och därför olämpliga (i USA används t.ex. ofta ordningen månad-dag-år).

Andra olämpliga sätt är: 20-05-89, 99.5.20, 890520, 200589, 19890520, 20051989, 010203, 01/02/03.