Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Kan man komparera adjektivet i superlativ, och vad heter det då?
svar
Ja, det bör heta färst. Det är ovanligt, men det försvarar väl sin plats. Man kan jämföra med illa, värre, värst och stor, större, störst.